Huidtherapie Boxman  Huid-, Oedeem & Lasertherapie
 

Huidtherapie

Welkom op de site voor Huid-, Oedeem - Lasertherapie Boxman.


DE PRAKTIJK IS PER 19 AUGUSTUS 2022 OVERGENOMEN DOOR HUIDPROFS! ER IS EEN NIEUWE UITDAGING OP MIJN PAD GEKOMEN EN VANDAAR DAT IK STOP ALS HUIDTHERAPEUT. U KUNT MET HUIDPROFS CONTACT OPNEMEN VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF VOOR INFORMATIE:

TELEFOONNUMMER: 024-360 66 09

EMAIL: INFO@HUIDPROFS.NL

WWW.HUIDPROFS.NL

Een huidtherapeut is een paramedisch specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. De paramedicus heeft een 4- jarige HBO-opleiding gevolgd.

Wet Big

Sinds 2003 is huidtherapie geregeld in de "Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG), artikel 34". Daarmee is huidtherapeut een beschermde beroepstitel. De wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsbeoefening en patiëntenbescherming. Patiënten weten nu precies wat zij van een huidtherapeut mogen verwachten.

Kwaliteitsregister

Huidtherapeuten die voldoen aan de opleidingseisen kunnen in het BIG-register (basisregister) van de Stichting Kwaliteitsregister voor Paramedici worden opgenomen. Een patiënt, zorgverzekeraar, werkgever kan op deze manier te weten komen of een huidtherapeut met recht de wettelijke beschermde opleidingstitel voert. Klachtrecht

Huidtherapeuten moeten als paramedische beroepsbeoefenaren voldoen aan de eisen die aan paramedici zijn gesteld. Bovendien is op hen de Wet  Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Om hier invulling  aan te geven is de NVH (Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten) sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort. 

Privacy verklaring

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman informeert patiënten indien Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Boxman bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.